AddHours

Opis formuły:
Zwraca nowy DateTime, który dodaje określoną liczbę godzin do wartości tej instancji.
Składnia:
ADDHOURS(date, number)
Parametry:
date (Date)
Przedmiot, którego wartość jest sumą daty i czasu reprezentowanego przez instancję i liczbę godzin, reprezentowanych przez wartość.
number (Number)
Kilka całych i ułamkowych godzin. Parametr wartość może być negatywny lub pozytywny.
Typ zwracanej wartości:
Date
przykłady:
=addhours(date(1999, 1, 1),1)
=addhours(Section1.A1,14)
=addhours(A,-1)
=addhours(B3, C1+3)
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk