MinIf

Opis formuły:
Znajduje najmniejszą wartość spośród argumentów z podanego zakresu, które spełniają określone kryteria.
Pierwszym argumentem jest tablica wartości, do których jest stosowany warunek. Jeśli dla danego elementu warunek jest spełniony, odpowiadający mu element z tablicy wartości_do_obliczeń jest brany pod uwagę przy szukaniu najmniejszej wartości. Obie tablice muszą mieć taką samą liczbę elementów. Trzeci argument formuły jest opcjonalny – jeśli go nie podasz, minimalny element będzie wyciągany z tablicy wartości_do_warunku.
Warunek jest wyrażeniem zwracającym wartość logiczną (prawda / fałsz). Możesz w nim użyć dowolnej formuły, operatorów porównania oraz łączyć kilka kryteriów za pomocą and i or. Użyj słowa kluczowego value, żeby odwołać się do sprawdzanego elementu z tablicy wartości_do_warunku.
Składnia:
minif(wartości_do_warunku, warunek, [wartości_do_obliczeń])
Parametry:
wartości_do_warunku
(typ: tablica wartości dowolnego typu) Wartości, dla których zostanie sprawdzony warunek
warunek
(typ: Wartość Logiczna) Wyrażenie logiczne określające, które elementy mają być użyte do obliczeń
wartości_do_obliczeń
(typ: tablica Liczb) (argument opcjonalny) Elementy, spośród których zostanie zwrócona najmniejsza wartość (jeśli chcesz użyć innych niż podane w pierwszym argumencie)
Typ zwracanej wartości:
Liczba
Przykłady:
=minif(A1:A5, value>100)
=minif(A1:A5, value>100, B1:B5)
=minif(section1.B, value=’product1’, section1.A)
=minif(A, abs(value)/2>section1.A1, C)
=minif(A, value>20 and value<50)
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk