AverageIf

Opis formuły:
Oblicza średnią arytmetyczną argumentów z podanego zakresu, spełniających określone kryteria.
Pierwszym argumentem jest tablica wartości, do których jest stosowany warunek. Jeśli dla danego elementu warunek jest spełniony, odpowiadający mu element z tablicy wartości_do_obliczeń zostaje uwzględniony w obliczanej średniej. Obie tablice muszą mieć taką samą liczbę elementów. Trzeci argument formuły jest opcjonalny – jeśli go nie podasz, wartości z tablicy wartości_do_warunku będą używane zarówno do sprawdzenia warunku jak i do obliczenia średniej.
Warunek jest wyrażeniem zwracającym wartość logiczną (prawda / fałsz). Możesz w nim użyć dowolnej formuły, operatorów porównania oraz łączyć kilka kryteriów za pomocą and i or. Użyj słowa kluczowego value, żeby odwołać się do sprawdzanego elementu z tablicy wartości_do_warunku.
Składnia:
averageif(wartości_do_warunku, warunek)
Parametry:
wartości_do_warunku
(typ: tablica liczb) Wartości, dla których zostanie sprawdzony warunek
warunek
(typ: Wartość Logiczna) Wyrażenie logiczne określające, które elementy mają być użyte do obliczeń
lub
Składnia:
avarageif(wartości_do_warunku, warunek, wartości_do_obliczeń)
Parametry:
wartości_do_warunku
(typ: tablica wartości dowolnego typu) Wartości, dla których zostanie sprawdzony warunek
warunek
(typ: Wartość Logiczna) Wyrażenie logiczne określające, które elementy mają być użyte do obliczeń
wartości_do_obliczeń
(typ: tablica Liczb) Wartości, które będą użyte do obliczenia (jeśli chcesz użyć innych niż podane w pierwszym argumencie)
Typ zwracanej wartości:
Liczba
Przykłady:
=averageif(A1:A5, value>100)
=averageif(A1:A5, value>100, B1:B5)
=averageif(section1.B, value=’product1’, section1.A)
=averageif(A, abs(value)/2>section1.A1, C)
=averageif(A, value>20 and value<50)
Uwagi:
Komórki puste są liczone jako 0.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk